Leerlingen bloem, groen & styling

Onder begeleiding van Menno Groen, docent Bloem & Design, zullen bovenstaande leerlingen uit de tweede klas bloem, groen & styling de uitdaging aangaan om het HDE een extra dimensie te geven. De leerlingen zijn volop met de voorbereidingen bezig.

De ontwerpen liggen klaar. Typische Hollandse dingen worden verzameld, dan eerst vakantie.

Vervolgens zullen ze in de dagen voor het HDE aan de slag gaan om op locatie de objecten te maken in het thema Typical Dutch.